Písek tvořící pláže na Nelsonu, má zvláštní černou barvu