twitter  facebook  google  linkedin  rss  emailHome        Učebnice        Lekce        Překlady        Ceník        Kontakt       
Mgr. Radek Forman


     Vystudoval jsem právnickou fakultu Uk v Praze, ale po jejím skončení jsem rovnou zamířil do Německa, kde jsem získal práci ve firmě spolupracující s několika českými firmami. Tlumočení a překlady byly hlavní náplní mé práce. Němčinu jsem se učil od malička, protože můj dědeček pocházel ze Sudet a mluvil německy i česky. Studiu němčiny jsem se věnoval na střední i vysoké škole, ale i tak byly začátky v Německu krušné, zvláště v Bavorsku, kde jsem pracoval.
     Tehdy jsem si uvědomil, jak je pro porozumění jazyku důležité jeho používání v běžném životě. V Německu jsem strávil čtyři roky, ale po návratu do Čech jsem postupně pracoval pro dvě německé firmy v řídících pozicích, takže němčinu jsem i nadále používal každý den. Proto vím, jak je důležité nebát se mluvit, umět reagovat na řeč partnera, a také se nebát zeptat, pokud jsem něčemu nerozuměl.
     Při výuce se snažím naučit své žáky hovorové němčině, používané v běžné řeči, a schopnosti orientovat se v mluveném projevu tak, aby i při menší slovní zásobě byla pochopena jeho podstata.


© ®  2016  studio 1jv