Překlady

      Další službou, kterou nabízím, jsou překlady z a do němčiny. Je možné objednat překlady běžné firemní komunikace, návodů, publikací i odborných textů.

      Při účtování za překlady vycházím z ceny za jednu normostranu (podrobnosti viz ceník), přičemž jedna normostrana čítá 1800 znaků včetně mezer, při velikosti písma 12 a řádkování 1,5. Termíny překladů Vám sdělím obratem podle rozsahu zakázky, obvyklá doba dodání je 3 - 4 dny. U rozsáhlejších zakázek Vám navhrnu termín, který skutečně dodržím, nebudu slibovat nemožné.