14.8 - 19:22 Je večer. Řeka vody tekoucí do Karlína Těšnovským tunelem se nezmenšuje.