Hezký den přátelé...

              Nedalo mi to, abych nenapsal pár slov k uvedeným stránkám.

              Již několi let jezdím do Plzně na přehlídky vojenských historických vozidel. Za celou dobu se nestalo, aby někdo dal na Web stránky o probíhajících oslavách, o vojenské přehlídce historických vozidel nemluvě. Je s podivem, že to neudělá ani město Plzeň. Vím, určitě má na všechno vyčleněné peníze a fondy. Na tuhle maličkost se zapomene ve víru událostí a pak po ni nikdo ani nevzdechne. Možná, že o téhle přehlídce existuje dokumentární materiál, který je už dnes uložen někde v archivu. Samozřejmě, již dneska je to historie a ta má být někde uschována pro příští generace. Předpokládám ale, že se na historii starou jen několik dní, rádi podívají i včerejší aktéři. Proto tyhle stránky a proto tohle povídání.
              Takže... Rád bych poděkoval všem těm, kteří se zasloužily o to, že tu dnes jsme. Veteránům jedoucím v průvodu je dnes ve velké většině skoro 80 let a potlesk který je provázel byl nefalšovaný a věřím, že je potěšil.
              Dík patří samozřejmě i všem těm, kteří se dobrovolně a nezišťně stávají organizátory. Je samozřejmé, že poděkování patří také všem nadšencům kteří se o všechnu tu techniku starají a udržují ji, minimálně ve stavu kdy sem s americkou a britskou armádou dorazila.
              Mládencům jedoucím skrz Žebrák v pátek, na druhé fotografii jsem slíbil, že budou na tituní straně. Fakt, docela jim to slušelo a ta fotka je bezkonkurenčně nejlepší. Takže tímto svůj slib plním...
              Omlouvám se, za možná špatně stylistický dokument včetně možných pravopisných kolizí. Čas je to, jak jsem už někde napsal, čemu v 56 letech nevládnu. Toto je napsáno v červnu 2005...

              Děkuji Jan Větrovec st.